Ateas miljøpolitik

I Atea baserer vi vores miljøpolitik på følgende:

 

 • Vi vil overholde krav i gældende lovgivning
 • Vi vil tilslutte os de førende standarder og rapporteringer
 • Vi vil vejlede vores kunder i at vælge produkter, ydelser og services. hvor kunden kan opnå en synlig miljøgevinst
 • Vi vil være åbne og imødekommende overfor leverandører, der lancerer nye miljøvenlige produkter og ydelser
 • Vi vil til stadighed arbejde på at reducere vores CO2 udslip
 • Vi vil til stadighed arbejde på at undgå miljøskadelige stoffer i vores hverdag
 • Vores medarbejdere tager medansvar for miljøet internt og i kontakten med kunder
 • Vi fokuserer på miljø ved nye og fornyelse af lejemål

 

Målsætninger
På koncernniveau arbejder vi med at sænke vores CO2-udslip. Derfor har Atea ASA valgt, at alle Atea-lande skal bidrage til en samlet reduktion af CO2-udslip per medarbejder på 25 procent fra 2007-2015.

Det skal ske ved at have hensigtserklæringer samt mål:

Hensigtserklæringer

 • It-udstyr til internt brug skal fortsat minimeres ved at genbruge udstyr.
 • Der arbejdes fortsat på energibesparende tiltag i Ballerup. Disse afhænger af en endelig afklaring af plan for domicil fremadrettet, hvilket igen er afgørende for hvornår dette kan få effekt. Forventningen er at have gennemført disse tiltag medio 2014. Energioptimering af lager i Taastrup forventes ved miljøoptimering på varme samt strømbesparende tiltag. Disse tiltag forventes gennemført ultimo 2014

 Mål

 • Atea DK skal i 2014 opnå en samlet CO2-besparelse på 3 % i forhold til 2013 eller 22 % per medarbejder sammenlignet med 2007-tal.
 • Vi skal spare yderligere på brug af videokonference. Her målsætningen, at vi skal forøge brugen af VK med 10% målt som antal møder der afholdes.

 

Baggrunden for Ateas miljøarbejde
Atea (koncernen) har valgt at kortlægge de miljømæssige påvirkninger, der er væsentlige at have fokus på, for at reducere den samlede CO2 mængde, der udspringer fra vores kunder. Arbejdet har udmøntet sig i de 2 koncepter GoitLoop og GoitGreen samt Ateas Carbon Footprint Rapport, der viser på hvilke områder Atea belaster miljøet mest. Yderligere har arbejdet med at udvikle forretningsprocesserne bidraget til den samlede kortlægning af Ateas miljøpåvirkning, samt valg af kriterier for de væsentligste miljøpåvirkninger:

 • Alt det vores kunder sætter strøm til
 • Vores egen adfærd som indebærer udledning af CO2
 • Vores lejemåls miljømæssige påvirkning

 

Internationalt anerkendte miljøinitiativer
Atea har derudover valgt at tage følgende initiativer i betræbelserne på at blive en endnu grønnere og ansvarlig virksomhed:

 • Carbon Footprint rapport
  En årlig måling af Ateas carbon footprint. Atea anvender en rapport model, der er baseret på den internationale standard Greenhouse Gas-protokollen, som er det mest udbredte regnskabssystem værktøj til at styre udledningen af drivhusgasser. Mål: Atea ASA vil sænke CO2-udledningen med 25 procent per medarbejder fra 2007 til 2015 og bliver CO2 neutrale i 2010/2011.
  www.co2focus.com
 • Environmental Management System ISO 14001
  Alle Atea virksomheder er certificeret i henhold til ISO 14001 miljøledelsessystemet standard. Mål: Alle Atea lande skal hver især sikre, at alle krav inden for ISO 14001 er opfyldt, og være ansvarlig for en årlig, fortsatte fornyelse af certifikatet.
  http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/.htm
 • Carbon Disclosure Project (CDP)
  CDP anmoder om data på vegne af mere end 475 institutionelle investorer og anvendes af finansielle beslutningstagere i deres investeringer, udlån og forsikring analyse. Mål: Atea deltog for første gang i 2009 og modtog kvittering for gode resultater på Carbon Disclosure Leaders Index, hvilket vi naturligvis ønsker at forbedre endnu mere i de kommende
  www.cdproject.net
 • FNs Global Compact (GC)
  GC er et strategisk politisk initiativ for virksomheder, der er forpligtet til at tilpasse deres aktiviteter og strategier med ti universelt accepterede principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Ved at støtte FNs Global Compact støtter Atea også ILO's 8 grundlæggende konventioner, som delvis danner grundlag for principperne i Global Compact. Mål: Atea skal hvert år aflægge rapport om fremskridt og aktiviteter. Som en del af IKT-sektoren Atea har særlig fokus på principperne for miljø samtidig med, at vi naturligvis støtter de øvrige principper.
  www.globalcompact.org
miljoepris2012
Tilbage

Miljøkoncepter

Goitgreen _Final _150px

GoITgreen
GoITgreen giver inspiration til, hvordan it-organisationen kan nedsætte sit CO2-udslip ved at vælge de rigtige løsninger, produkter, it-politik, indkøbspolitik mv.

Goitloop _logo _150px

GoITloop
GoITloop er Atas recyclingkoncept, hvor it-udstyr kan blive videresolgt til nye brugere, hvilket er den mest miljøvenlige måde at behandle brugt it-udstyr på. Det udstyr, som ikke længere er funktionsdygtigt eller egnet til videresalg, bliver skrottet miljørigtigt. Desuden ønsker Atea at nedbringe sit eget CO2-udslip og laver derfor en årlig måling af CO2-udslip. Målingen følges naturligvis op med nye indsatsområder, så Atea år for år skærer ned på sin miljøpåvirkning.